TB logo

Bel nu voor advies of een afspraak: 0573 - 259643

Algemene voorwaarden

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Total Beauty schoonheidskliniek melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Total Beauty schoonheidskliniek het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Kleine behandelingen als epileren en harsen worden gerekend als normale kostprijs.

Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch. Dit is omdat het voor de salon moeilijk kan zijn om de geplande tijd op korte termijn opnieuw te boeken, waardoor er potentieel inkomstenverlies kan ontstaan.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Total Beauty schoonheidskliniek de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Total Beauty schoonheidskliniek de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Betaling
Total Beauty schoonheidskliniek vermeldt prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Total Beauty schoonheidskliniek tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Total Beauty schoonheidskliniek neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Total Beauty schoonheidskliniek behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Total Beauty schoonheidskliniek zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding
De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Total Beauty schoonheidskliniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Total Beauty schoonheidskliniek is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Garantie
Total Beauty schoonheidskliniek geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

– De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals aangegeven door de schoonheidsspecialiste, niet heeft opgevolgd;
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over bij Total Beauty schoonheidskliniek gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van Total Beauty schoonheidskliniek doch binnen een week (7 dagen).

Beschadiging & diefstal
Total Beauty schoonheidskliniek heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Total Beauty schoonheidskliniek meldt diefstal altijd bij de politie.